keskiviikko 11. joulukuuta 2013

Työharjoittelu Riihimäen lukiossa


Minun nimeni on Gisa ja olen ollut jo muutamana viikon työharjoittelijana Riihimäen lukiossa. Olen saksalainen ja olen asunut Suomessa vain puoli vuotta, siksi on vielä vaikea minulle puhua suomea. Lukiossa olen kuullut aika paljon suomea ja olen oppinut tosi paljon. On auttanut minua, että täällä on hyvä meininki ja paljon ystävällisiä ihmisiä, joiden kanssa voi aina jutella. En ole oppinut vain suomea, mutta olen myös oppinut, miten elämä on Suomen lukiossa, mitä tarkoittaa olla opettaja Suomessa ja mitä tapahtuu esimerkiksi saksan kielen ylioppilastutkinnossa.

 
Tämä lukio on tosi erilainen kuin minun lukio Saksassa oli ja täällä on monta asiaa, joita ei ole Saksassa. Esimerkiksi Saksassa ei ole terveydenhoitajaa lukiossa, eikä opinto-ohjaajaa tai erityisopettajaa. Siksi ei ole myöskään opotunteja eikä luki-testejä kaikille. Saksassa ei myöskään ole oletus, että koulussa on ruokala.


Olen vieraillut eri tunneilla: Espanja, Englanti, Psykologia ja erityisesti Saksa. Saksan kielen tunnilla olen auttanut miten ääntää sanoja saksaksi ja olen puhunut saksan kulttuurista, esim. musiikkista, joulusta, Karnevalista, ruoasta ja huumorista. Toivottavasti se on ollut mielenkiintoinen oppilaille ja he ovat oppineet uusia asioita saksan kielestä ja kulttuurista.


Minusta kielen oppiminen on erilainen kuin se oli Saksassa, kun minä menin lukioon. Miksi? Koska täällä oppilaat opiskelevat minusta enemmän kielioppia ja puheymmärtämistä kuin Saksassa. Saksassa vieraiden kielien tunneilla me luimme usein vieraan kielellisiä kirjoja ja puhuimme niistä. Lukiossa me opiskelimme vähemmän oppikirjan kanssa ja me puhuimme enemmän vieraalla kielellä kuin Suomessa. Mutta täällä lukiossa se riippuu myös kielistä ja tunnista kuinka paljon oppilaat puhuvat vieraalla kielellä. Minusta he puhuvat esimerkiksi englannin tunneilla enemmän englanniksi kuin saksan tunneilla saksaksi. Minusta olisi hyvä, jos oppilaat puhuisivat enemmän saksaa, koska jos he menevät joskus Saksaan puhuminen on alussa tärkeämpi kuin kirjoittaminen. Mutta minä ymmärrän myös, että Suomessa on tosi tärkeä kirjoittaa paljon ja harjoitella kielioppia ja ymmärtämistä, koska se on sitä, mitä oppilaat tarvitsevat ylioppilastutkinnossa.


Minulla on ollut onni, koska lukiossa oli aika paljon tapahtumia, sillä aikaa kun minä olen ollut täällä. Olen esim. osallistunut vanhempainiltaan, opettajainkokoukseen, Kone OY:n globalisaation ja Digabi - ylioppilastutkinnon sähköistämisprojektin esitelmään.  Oppilaiden hallituksen vaalit olivat myös sillä aikaa kun minä olen ollut koulussa. Lisäksi menin opinto-ohjaajan ja muutaman oppilaiden kanssa Hyvinkäälle, missä oli kilpailu Villassa. Nyt lopussa minä näen myös, millainen arviointiviikko on ja teen itse pienen suullisen testin saksan kielen oppilaiden kanssa.


Tämä aika lukiossa on ollut tosi kiinnostava minulle. Lopuksi haluaisin vielä kiittää koko Riihimäen lukiota tästä kivasta kokemuksesta! Toivon, että kaikki oppilaat menestyvät hyvin ja että ilmapiiri lukiossa pysyy niin mukavana kuin se on ollut!


- Gisa Aitamaa -

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti